Kontakt
W celu zapoznania się
z regulaminem akcji oraz
w przypadku pojawienia sie pytań, skontaktuj się z dedykowanym
Tobie Przedstawicielem
Żagiel S.A.
Żagiel S.A., z siedzibą w Lublinie 20-601, ul. Tomasza Zana 39a, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016161; NIP: 946-00-13-925; kapitał zakładowy:
23 964 050,00 zł; kapitał wpłacony: 23 964 050,00 zł. Żagiel S.A. działa w imieniu i na rzecz
Kredy Bank S.A