4 stycznia 2013 r. nastąpiło prawne połączenie Żagiel S.A. i Santander Consumer Finanse S.A. pod nazwą i danymi rejestrowymi Santander Consumer Finanse S.A.


1 września 2013 r. Santander Consumer Bank S.A. nabył przedsiębiorstwo oraz wierzytelności z tytułów umów kredytowych zawartych z Santander Consumer Finanse S.A.


Jeśli jesteś zainteresowany produktami finansowymi Santander Consumer Banku S.A., przejdź na stronę https://www.santanderconsumer.pl/

Infolinia dla klientów posiadających produkty finansowe Żagiel S.A.

801 88 55 88*
lub (22) 45 50 200  

Jeżeli posiadasz ubezpieczenia do produktów finansowych Żagiel S.A. przejdź do strony www.scfinanse.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy z Santander Consumer Bankiem S.A. w zakresie internetowej sprzeda¿y ratalnej, przejdź do strony www.eraty.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy z Santander Consumer Bankiem S.A. w zakresie sprzedaży ratalnej w placówce handlowej, przejdź do strony www.santanderconsumer.pl